OBS !

Till dej som läser innehållet i bloggen tar del av den helt på egen risk. Bloggskribenten tar inte ansvar för vad du tål, eller inte tål. Är du av den lättkränkta, ja rent av offerkofta-bärande typen av person. Ber jag dej därför att lämna Bloggen ... Bloggen är inte till för ditt självömkande sinne. Bloggen är enbart till för personer som kan, vågar & ser utanför bekvämlighetsboxen. Dr. Glas

Lär er även att skilja på sak & person, och skriver du en kommentar,

stå för den & var inte så jävla anonym.

Dagar för en mentalvårdare

2018-05-11

En gång, ja för 29 år exakt började jag jobba helt novis inom mentalvården. Vi kom att ha många patienter från Långbro, och min chef var väldigt kunnig inom området. Mycket då han själv jobbat på Långbro. Lite skraj var jag allt, när jag själv skulle få ta ansvar för 28 patienter nattetid. Men med gott kamratskap föll jag in i rollen som skötare, och med beröm för väl utfört arbete av min chef stärkes jag i min roll. Vi kom även att ha patienter från Karsudden, vilket krävde sin man att handskas & bemötas i. Vid tillfällen kunde det bli en kamp på liv & död, då dessa patienter gick ner sej i sitt mående. Det slutade med att vi fick begära handräckning av polis, och vidare till Karsudden. När det blev händelser av denna karaktär samlade chefen ihop sin personal för handledning, så att vi skulle bli än bättre på att själva ta hand om oss i dylika situationer, och inte minst bemöta Karsuddspatienter. Känner mej lyckligt lottad över att ha fått vara en del av alla dessa patienter. Och jag trivs fortfarande med mitt arbete, och hyser stor respekt för alla dessa sköra människor.

Länk till Långbro