Preamble for this Blog !

Since 1992, every Swedish citizen is guaranteed the right under this Fundamental Law; "The Freedom of Expression Act", 1991:1469, vis-à-vis the public institutions, publicly to express his or her thoughts, opinions and sentiments, and in general to communicate information on any subject whatsoever on sound radio, television and certain similar transmissions, through public playback of material from a database, and in films, video recordings, sound recordings and other technical recordings.

The Freedom of Expression Constitution, a law that more and more Social Democrats, Communists, Environmental Fascists are increasingly deviating from. It is to control the great mass of people who do not agree with their oppression of opinion, but can think for themselves. It is a threat to those who are most politically correct, with associated values.

 

Om du mot all förmodan skulle fara väldigt illa av denna blogg's innehåll.

DÅ vill jag att du hämtar ditt exemplar; Här

 

 

             

 

Fejsboken

2020-10-02

Det märks vilka krafter som ligger bakom den blå-vita boken. Den svenska rödaregeringen tillsammans med miljöpartiet. Har tidigare fört samtal med fejsbok. Där man kom överens om att fejsbok, fick ha serverhallar för noll & ingenting i norralandet. Om fejsbok gick in & styrde det som staten ansåg olämpligt. Det kan handla om allt från en kommentar, ett videoklipp eller en bild som inte överensstämmer med det som parterna kommit överens om. Än värre är att den som begår ett fejsbok-brott, den får inte heller veta vad den gjort sej skyldig till. Det hela blir genast absurt, när fejsbok sätter etiketten brott. Kom sedan inte & säg att vi har ett starkt skydd i den annars så viktiga yttrandefriheten. Fejsbok är mycket besynnerliga, då de för en tidlogg  över något som de aldrig visar eller påtalar för den dömde. De blockar skoningslöst, och ger sken av att utfärdat varningar. Det kommer först när du fått blockeringen. Det går heller inte att kontakta fejsbok, som de själva säger att man ska göra, om man finner det hela fel. I det samma man blir blockad, kan man inte gör något överhuvudtaget, och fejsbok kan stå där med maktens goda minne, oemotsagda. Precis som samhället i övrigt, där man tystar kritiska, konstruktiva röster.