Preamble for this Blog !

Since 1992, every Swedish citizen is guaranteed the right under this Fundamental Law; "The Freedom of Expression Act", 1991:1469, vis-à-vis the public institutions, publicly to express his or her thoughts, opinions and sentiments, and in general to communicate information on any subject whatsoever on sound radio, television and certain similar transmissions, through public playback of material from a database, and in films, video recordings, sound recordings and other technical recordings.

The Freedom of Expression Constitution, a law that more and more Social Democrats, Communists, Environmental Fascists are increasingly deviating from. It is to control the great mass of people who do not agree with their oppression of opinion, but can think for themselves. It is a threat to those who are most politically correct, with associated values.

 

Om du mot all förmodan skulle fara väldigt illa av denna blogg's innehåll.

DÅ vill jag att du hämtar ditt exemplar; Här

 

 

             

 

Agendan för FB

2020-11-25

Klart är att svenska VD'n, Sam Rihani, för sverige avdelningen är byxis, och visst är åsiktsregistreringen på högnivå i denna blåa bok. Agendan som VD'n för kan också blottläggas. Vad är svenska facebook för ljusskygg organisation, som styr i det fördolda. Folk skulle lämna FB, om de verkligen insåg aktörerna som egentligen styr.
Den svenska regeringen är en aktör som styr svenska FB, och vad som ska få yttras här. Minns själv, hur filmen ett folk, ett parti gjorde så att många fick konton blockade, ja rent av stängda. FB, gjorde gällande att filmen innehöll sexinslag, och därför inte passande enligt gällande community-regler. Tom Robinson blev livstidsavstängd från FB, och vi som uttryckte dennes namn, fick våra konton stängda under period. Tyvärr är svensken, av typen som aldrig ser det komma, eller ens är. En svensk tiger & stoppar huvudet i sanden, och sitter snällt tyst i båten och väntar till stiltje. Konflikträdsla råder på bred front ...
 
”Hatiskt innehåll är ingenting som vi välkomnar på våra plattformar, och det finns inga incitament för oss att det finns där. Tvärtom. Därför arbetar vi sedan många år tillsammans med myndigheter, partners, experter och våra annonsörer för att ständigt utveckla regelverken för att hitta rätt balans mellan yttrandefrihet och trygghet och för att säkerställa att vi har regler som är uppdaterade. Det här är svåra frågor där alla har ett gemensamt intresse av att det blir så bra som möjligt. Därför tror vi tror inte en bojkott är rätt väg framåt, även om vi självklart respekterar varje annonsörs beslut i frågan.”